HOMEo fotografovaní / o stránke
about page


posledné pridané fotografie
last uploaded


zoznam druhov
species list


návštevná kniha
guest book
Anseriformes

BACK

Anatidae / Anas crecca / Kačica chrapka


SK, Sekule, 2011-3-25

SK, Sekule, 2011-3-25

SK, Sekule, 2011-3-25

BACK


Anatidae / Anas platyrhinchos / Kačica divá


SK, Zvolen, 2010-3-5

SK, Zvolen, 2010-3-5

SK, Zvolen, 2010-3-5

CZ, Břeclav, 2010-12-21

CZ, Břeclav, 2010-12-21

CZ, Břeclav, 2012-2-12

CZ, Břeclav, 2012-2-12

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-4-18

SK, Kiarov, 2015-7-10

CZ, Břeclav, 2016-2-7

CZ, Břeclav, 2016-2-7

BACK


Anatidae / Anas querquedula / Kačica chrapačka


SK, Moravský Sv. Ján, 2015-3-18

SK, Moravský Sv. Ján, 2015-3-18

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-21

BACK


Anatidae / Anser albifrons / Hus bieločelá


SK, Adamov, 2010-3-10

SK, Adamov, 2010-3-10

SK, Adamov, 2010-3-10

BACK


Anatidae / Anser anser / Hus divá


SK, Adamov, 2010-3-9

SK, Adamov, 2010-3-9

SK, Adamov, 2010-3-9

SK, Sekule, 2011-4-19

SK, Sekule, 2011-4-19

BACK


Anatidae / Anser fabalis / Hus siatinná


SK, Adamov, 2010-3-10

BACK


Anatidae / Aythya ferina / Chochlačka sivá


CZ, Břeclav, 2012-2-12

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-9

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-9

BACK


Anatidae / Aythya fuligula / Chochlačka vrkočatá


CZ, Břeclav, 2012-2-12

CZ, Břeclav, 2010-12-29

CZ, Břeclav, 2010-12-29

BACK


Anatidae / Cygnus cygnus / Labuť spevavá


SK, Moravany nad Váhom, 2011-2-12

SK, Moravany nad Váhom, 2011-2-12

SK, Moravany nad Váhom, 2011-2-12

BACK


Anatidae / Cygnus olor / Labuť veľká


SK, Sekule, 2008-4-27

SK, Sekule, 2008-4-27

SK, Sekule, 2008-4-27

SK, Závod, 2013-8-18

SK, Závod, 2013-8-18

SK, Adamov, 2010-3-10

SK, Moravský Sv. Ján, 2009-5-31

SK, Moravský Sv. Ján, 2009-5-31

SK, Moravský Sv. Ján, 2015-6-18

SK, Trnava, 2013-9-4

SK, Radimov, 2015-7-14

SK, Adamov, 2016-1-28

SK, Adamov, 2016-1-28

BACKAnatidae / Mergus merganser / Potápač veľký


SK, Šahy, 2020-6-13

SK, Šahy, 2020-6-13

SK, Šahy, 2020-6-13

SK, Šahy, 2020-6-13

SK, Šahy, 2020-6-13

SK, Šahy, 2020-6-13

BACK


© 2009 Ivan Motlík