HOMEo fotografovaní / o stránke
about page


posledné pridané fotografie
last uploaded


zoznam druhov
species list


návštevná kniha
guest book
Charadriiformes

BACK

Charadriidae / Charadrius dubius / Kulík riečny


SK, Sekule, 2010-8-1

SK, Sekule, 2010-8-1

SK, Sekule, 2010-8-1

SK, Sekule, 2011-5-24

SK, Sekule, 2011-5-24

SK, Sekule, 2011-5-24

SK, Šútovo, 2016-4-22

SK, Šútovo, 2016-4-22

SK, Šútovo, 2016-4-22

BACK


Charadriidae / Pluvialis squatarola / Kulík bledý


SK, Lučenec, 2016-9-14

SK, Lučenec, 2016-9-14

SK, Lučenec, 2016-9-14

BACK


Charadriidae / Vanellus vanellus / Cibík chochlatý


SK, Sekule, 2010-8-23

SK, Sekule, 2010-8-23

SK, Sekule, 2010-8-23

SK, Sekule, 2011-3-29

SK, Sekule, 2011-3-29

SK, Sekule, 2011-3-29

SK, Sekule, 2011-5-24

BACK


Laridae / Larus ridibundus (Chroicocephalus ridibundus) / Čajka smejivá


SK, Sekule, 2011-3-29

CZ, Břeclav, 2016-2-7

CZ, Břeclav, 2016-2-7

CZ, Břeclav, 2012-2-12

CZ, Břeclav, 2012-2-12

CZ, Břeclav, 2012-2-12

CZ, Břeclav, 2012-2-12

CZ, Břeclav, 2012-2-12

CZ, Břeclav, 2012-2-12

BACK


Recurvirostridae / Himantopus himantopus / Šišila bocianovitá


CZ, južná Morava, 2015-6-16

CZ, južná Morava, 2015-6-16

CZ, južná Morava, 2015-6-16

CZ, južná Morava, 2015-6-16

CZ, južná Morava, 2015-6-16

BACK


Recurvirostridae / Recurvirostra avosetta / Šabliarka modronohá


CZ, južná Morava, 2015-6-16

CZ, južná Morava, 2015-6-16

BACK


Scolopacidae / Actitis hypoleucos / Kalužiačik malý


SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-21

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-21

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-23

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-23

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-23

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-23

BACK


Scolopacidae / Arenaria interpres / Kamenár strakatý


A, Illmitz, 2015-9-4

A, Illmitz, 2015-9-4

BACK


Scolopacidae / Calidris alpina / Pobrežník čiernozobý


A, Illmitz, 2015-9-4

A, Illmitz, 2015-9-4

BACK


Scolopacidae / Calidris canutus / Pobrežník hrdzavý


A, Illmitz, 2015-9-4

A, Illmitz, 2015-9-4

A, Illmitz, 2015-9-4

>

A, Illmitz, 2015-9-4

A, Illmitz, 2015-9-4

A, Illmitz, 2015-9-4

>

BACK


Scolopacidae / Gallinago gallinago / Močiarnica mekotavá


SK, Lučenec, 2015-8-4

SK, Lučenec, 2015-8-4

SK, Lučenec, 2015-8-4

SK, Lučenec, 2016-9-15

SK, Lučenec, 2016-9-15

SK, Lučenec, 2016-9-15

SK, Sekule, 2011-4-19

SK, Sekule, 2011-4-19

SK, Sekule, 2011-4-19

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-21

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-21

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-21

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-24

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-24

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-24

BACK


Scolopacidae / Philomachus pugnax / Bojovník bahenný


SK, Sekule, 2011-4-19

SK, Sekule, 2011-4-19

SK, Sekule, 2011-4-19

SK, Sekule, 2011-4-20

SK, Sekule, 2011-4-20

SK, Sekule, 2011-4-20

BACK


Scolopacidae / Tringa erythropus / Kalužiak tmavý


SK, Sekule, 2010-8-23

SK, Sekule, 2010-8-23

SK, Sekule, 2010-8-23

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-24

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-24

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-24

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-24

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-24

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-24

BACK


Scolopacidae / Tringa glareola / Kalužiak močiarny


SK, Sekule, 2010-8-10

SK, Sekule, 2010-8-23

SK, Sekule, 2010-8-23

SK, Sekule, 2010-8-23

SK, Sekule, 2010-9-3

SK, Sekule, 2011-4-19

SK, Sekule, 2011-4-19

SK, Sekule, 2011-4-19

SK, Sekule, 2011-4-19

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-24

BACK


Scolopacidae / Tringa nebularia / Kalužiak sivý


SK, Sekule, 2010-8-22

SK, Sekule, 2010-8-22

SK, Sekule, 2010-8-22

SK, Sekule, 2010-8-23

SK, Sekule, 2011-4-20

SK, Sekule, 2011-4-20

SK, Sekule, 2011-4-20

SK, Sekule, 2011-5-24

SK, Sekule, 2011-5-24

BACK


Scolopacidae / Tringa ochropus / Kalužiak perlavý


SK, Moravský Sv. Ján, 2016-11-29

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-11-29

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-11-29

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-24

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-24

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-24

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-24

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-24

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-24

BACK


Scolopacidae / Tringa totanus / Kalužiak červenonohý


SK, Sekule, 2011-4-22

SK, Sekule, 2011-4-22

SK, Sekule, 2011-4-22

BACK


Sternidae / Chlidonias hybridus / Čorík bahenný


A, Illmitz, 2015-9-4

A, Illmitz, 2015-9-4

A, Illmitz, 2015-9-4

>

BACK


Sternidae / Sterna hirundo / Rybár riečny


SK, Skalica, 2014-5-12

SK, Skalica, 2014-5-12

SK, Skalica, 2014-5-12

BACK© 2009 Ivan Motlík