HOMEo fotografovaní / o stránke
about page


posledné pridané fotografie
last uploaded


zoznam druhov
species list


návštevná kniha
guest book
Ciconiiformes

BACK

Ardeidae / Ardea cinerea / Volavka popolavá


SK, Sekule, 2011-3-31

SK, Sekule, 2011-3-31

SK, Sekule, 2011-4-19

SK, Sekule, 2011-4-19

SK, Sekule, rieka Morava, 2014-3-14

SK, Sekule, rieka Morava, 2014-3-14

SK, Sekule, 2011-4-19

SK, Sekule, 2011-4-20

SK, Sekule, 2011-4-20

SK, Sekule, 2011-8-3

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-7

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-7

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-24

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-11-29

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-11-29

BACK


Ardeidae / Ardeola ralloides / Čaplička vlasatá


SK, Plavecký Štvrtok, 2017-8-16

BACK


Ardeidae / Botaurus stellaris / Bučiak veľký


SK, Moravský Sv. Ján, 2011-9-4

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-9-4

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-9-4

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-9-4

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-9-4

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-9-4

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-9-4

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-9-4

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-9-4

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-9-4

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-9-4

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-9-4

BACK


Ardeidae / Egretta alba (Casmerodius albus) / Beluša veľká


SK, Sekule, 2010-8-10

SK, Sekule, 2010-8-10

SK, Sekule, 2010-8-10

SK, Sekule, 2010-8-10

SK, Sekule, 2010-8-10

SK, Sekule, 2010-5-28

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-21

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-21

SK, Moravský Sv. Ján, 2015-3-18

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-9-6

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-9-6

SK, Kiarov, 2015-7-12

SK, Kiarov, 2015-7-11

SK, Kiarov, 2015-7-11

SK, Kiarov, 2015-7-11

SK, Sekule, 2016-1-17

SK, Sekule, 2016-1-17

BACK


Ardeidae / Ixobrychus minutus / Bučiačik močiarny


SK, Kiarov, 2016-6-24

SK, Kiarov, 2016-6-24

SK, Kiarov, 2016-6-24

SK, Kiarov, 2016-5-7

SK, Kiarov, 2016-5-7

SK, Kiarov, 2016-5-7

SK, Kiarov, 2015-7-11

SK, Kiarov, 2015-7-11

SK, Kiarov, 2015-7-12

BACK


Ardeidae / Nycticorax nycticorax / Chavkoš nočný


SK, Kiarov, 2015-7-11

SK, Kiarov, 2015-7-11

SK, Kiarov, 2015-7-11

BACK


Ciconiidae / Ciconia ciconia / Bocian biely


SK, Moravský Sv. Ján, 2009-4-14

SK, Udavské, 2010-7-4

SK, Udavské, 2010-7-4

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-7-1

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-7-1

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-7-1

SK, Becherov, 2013-7-31

SK, Závod, 2015-5-18

BACK


Ciconiidae / Ciconia nigra / Bocian čierny


SK, Sekule, 2017-3-29

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-4-18

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-4-18

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-4-18

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-4-18

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-4-18

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-4-18

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-9-6

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-9-6

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-9-6

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-9-6

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-9-6

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-9-6

BACK


© 2009 Ivan Motlík