HOMEo fotografovaní / o stránke
about page


posledné pridané fotografie
last uploaded


zoznam druhov
species list


návštevná kniha
guest book
Gruiformes

BACK

Gruidae / Grus grus / Žeriav popolavý


SK, Čečehov, 2019-3-7

SK, Čečehov, 2019-3-7

SK, Čečehov, 2019-3-7

SK, Čečehov, 2019-3-7

SK, Čečehov, 2019-3-7

SK, Čečehov, 2019-3-7

BACK


Rallidae / Crex crex / Chrapkáč poľný


SK, Starina, Smolnik, 2014-7-15

SK, Starina, Smolnik, 2014-7-15

SK, Starina, Smolnik, 2014-7-15

SK, Sekule, 2011-8-3

SK, Sekule, 2011-8-3

SK, Sekule, 2011-8-3

BACK


Rallidae / Fulica atra / Lyska čierna


CZ, Břeclav, 2010-12-21

CZ, Břeclav, 2010-12-21

CZ, Břeclav, 2010-12-21

SK, Sekule, 2011-3-31

SK, Sekule, 2011-3-31

SK, Sekule, 2011-3-31

SK, Moravský Sv. Ján, 2013-7-1

SK, Kiarov, 2015-7-12

SK, Kiarov, 2015-7-12

SK, Adamov, 2016-1-28

SK, Adamov, 2016-1-28

SK, Adamov, 2016-1-28

SK, Vrbovka, 2016-3-17

SK, Vrbovka, 2016-3-17

BACK


Rallidae / Gallinula chloropus / Sliepočka vodná


CZ, južná Morava, 2015-6-17

CZ, južná Morava, 2015-6-17

SK, Moravský Sv. Ján, 2009-8-2

SK, Moravský Sv. Ján, 2009-8-2

SK, Moravský Sv. Ján, 2009-8-2

SK, Lučenec, 2015-8-4

SK, Lučenec, 2015-8-4

SK, Lučenec, 2015-8-4

BACK


Rallidae / Porzana parva / Chriašť malý


SK, Lučenec, 2015-8-5

SK, Lučenec, 2015-8-5

SK, Lučenec, 2015-8-5

SK, Lučenec, 2015-8-5

SK, Lučenec, 2015-8-5

SK, Lučenec, 2015-8-5

SK, Lučenec, 2015-8-5

SK, Lučenec, 2015-8-5

SK, Lučenec, 2015-8-5

BACK


Rallidae / Porzana porzana / Chriašť bodkovaný


SK, Lučenec, 2016-9-15

SK, Lučenec, 2016-9-15

SK, Lučenec, 2016-9-15

SK, Lučenec, 2016-9-15

SK, Lučenec, 2016-9-15

SK, Lučenec, 2016-9-15

SK, Sekule, 2011-8-2

SK, Sekule, 2011-8-2

SK, Sekule, 2011-8-2

BACK


Rallidae / Rallus aquaticus / Chriašteľ vodný


SK, Lučenec, 2015-8-4

SK, Lučenec, 2015-8-4

SK, Lučenec, 2015-8-4

SK, Lučenec, 2015-8-4

SK, Sekule, 2011-8-3

SK, Sekule, 2011-8-3

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-1-8

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-1-8

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-1-8

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-24

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-9-2

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-24

SK, Lučenec, 2015-8-5

SK, Lučenec, 2015-8-5

SK, Lučenec, 2015-8-5

SK, Lučenec, 2015-8-4

SK, Lučenec, 2015-8-4

SK, Sekule, 2011-8-3

BACK© 2009 Ivan Motlík