HOMEo fotografovaní / o stránke
about page


posledné pridané fotografie
last uploaded


zoznam druhov
species list


návštevná kniha
guest book
Podicipediformes

BACK

Podicipedidae / Podiceps cristatus / Potápka chochlatá


SK, Sekule, 2012-4-9

SK, Sekule, 2012-4-9

SK, Sekule, 2012-4-9

SK, Skalica, 2014-5-12

SK, Skalica, 2014-5-12

SK, Skalica, 2014-5-12

BACK


Podicipedidae / Podiceps nigricollis / Potápka čiernokrká


SK, Trnava, 2010-4-1

SK, Trnava, 2010-4-1

SK, Trnava, 2010-4-1

BACK


Podicipedidae / Tachybaptus ruficollis / Potápka malá


SK, Moravský Sv. Ján, 2013-7-1

SK, Moravský Sv. Ján, 2013-7-1

SK, Sekule, 2011-3-25

SK, Sekule, 2011-3-25

SK, Sekule, 2011-3-25

SK, Sekule, 2011-3-25

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-9

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-9

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-9

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-9

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-9

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-9

SK, Kiarov, 2015-7-12

SK, Kiarov, 2015-7-10

SK, Kiarov, 2015-7-11

BACK© 2009 Ivan Motlík