HOMEo fotografovaní / o stránke
about page


posledné pridané fotografie
last uploaded


zoznam druhov
species list


návštevná kniha
guest book
Artiodactyla / párnokopytníky

BACK

Bovidae / Bison bonasus / Zubor hrivnatý


SK, Topoľčianky, zubria zvernica, 2012-5-17

SK, Topoľčianky, zubria zvernica, 2012-5-17

SK, Topoľčianky, zubria zvernica, 2012-5-17

SK, Topoľčianky, zubria zvernica, 2012-5-17

SK, Topoľčianky, zubria zvernica, 2012-5-17

SK, Topoľčianky, zubria zvernica, 2012-5-17

BACK


Bovidae / Ovis musimon / Muflón hôrny


SK, Žarnovica, zveropark, 2019-8-8

SK, Žarnovica, zveropark, 2019-8-8

SK, Žarnovica, zveropark, 2019-8-8

SK, Žarnovica, zveropark, 2019-8-8

SK, Žarnovica, zveropark, 2019-8-8

SK, Žarnovica, zveropark, 2019-8-8

SK, Žarnovica, zveropark, 2019-8-8

SK, Žarnovica, zveropark, 2019-8-8

SK, Žarnovica, zveropark, 2019-8-8

SK, Vrtižer, 2010-3-19

SK, Vrtižer, 2010-3-19

BACK


Bovidae / Rupicapra rupicapra / Kamzík vrchovský


SK, Belianske Tatry, 2014-6-7

SK, Belianske Tatry, 2014-6-7

SK, Belianske Tatry, 2014-6-7

SK, Belianske Tatry, 2014-6-7

SK, Belianske Tatry, 2014-6-7

SK, Belianske Tatry, 2014-6-7

SK, Vysoké Tatry, 2012-7-19

SK, Vysoké Tatry, 2012-7-19

SK, Vysoké Tatry, 2012-7-19

SK, Vysoké Tatry, 2012-7-19

SK, Vysoké Tatry, 2012-7-19

SK, Vysoké Tatry, 2012-7-19

SK, Belianske Tatry, 2012-9-29

SK, Belianske Tatry, 2012-9-29

SK, Belianske Tatry, 2012-9-29

BACK


Cervidae / Capreolus capreolus / Srnec lesný


SK, Moravský Sv. Ján, 2015-7-2

SK, Moravský Sv. Ján, 2015-7-2

SK, Moravský Sv. Ján, 2015-7-2

SK, Sekule, 2011-2-25

SK, Sekule, 2011-2-25

SK, Moravský Sv. Ján, 2013-8-11

SK, Sekule, 2011-11-28

SK, Sekule, 2011-11-28

SK, Starina, Smolnik, 2014-7-14

SK, Sekule, 2012-11-14

SK, Sekule, 2012-11-14

SK, Sekule, 2012-12-30

SK, Sekule, 2012-12-30

SK, Sekule, 2018-3-5

SK, Sekule, 2018-3-5

SK, Sekule, 2018-3-5

BACK


Cervidae / Cervus elaphus / Jeleň lesný


SK, Plavecký Štvrtok, zvernica, 2012-8-12

SK, Plavecký Štvrtok, zvernica, 2012-8-12

SK, Plavecký Štvrtok, zvernica, 2012-8-12

SK, Plavecký Štvrtok, zvernica, 2012-8-12

SK, Vlachy, zvernica, 2017-9-30

BACK


Cervidae / Dama dama / Daniel škvrnitý


SK, Pezinok, 2015-2-7

SK, Pezinok, 2015-2-7

SK, Pezinok, 2015-2-7

SK, Žarnovica, zveropark, 2019-8-8

SK, Žarnovica, zveropark, 2019-8-8

SK, Žarnovica, zveropark, 2019-8-8

SK, Plavecký Štvrtok, zvernica, 2012-8-12

SK, Plavecký Štvrtok, zvernica, 2012-8-12

SK, Plavecký Štvrtok, zvernica, 2012-8-12

SK, Plavecký Štvrtok, zvernica, 2012-8-12

SK, Plavecký Štvrtok, zvernica, 2012-8-12

SK, Plavecký Štvrtok, zvernica, 2012-8-12

BACK


Suidae / Sus scrofa / Diviak lesný


SK, Terchová, 2018-6-26

SK, Terchová, 2018-6-26

SK, Terchová, 2018-6-26

SK, Terchová, 2018-6-26

SK, Terchová, 2018-6-26

SK, Terchová, 2018-6-26

SK, Plavecký Mikuláš, Malé Karpaty, 2012-3-18

SK, Plavecký Mikuláš, Malé Karpaty, 2012-3-18

SK, Plavecký Mikuláš, Malé Karpaty, 2012-3-18

BACK© 2009 Ivan Motlík