HOMEo fotografovaní / o stránke
about page


posledné pridané fotografie
last uploaded


zoznam druhov
species list


návštevná kniha
guest book
Carnivora / mäsožravce

BACK

Canidae / Vulpes vulpes / Líška obyčajná


SK, Pezinok, 2011-1-24

SK, Pezinok, 2011-1-24

SK, Pezinok, 2011-1-24

BACK


Felidae / Felis silvestris / Mačka divá


SK, Tatranská Javorina, 2019-5-26

SK, Tatranská Javorina, 2019-5-26

BACK


Mustelidae / Martes foina / Kuna skalná


SK, Sekule, 2020-4-6

SK, Sekule, 2020-4-16

SK, Petrova Ves, 2020-4-24

SK, Sekule, 2018-1-25

SK, Sekule, 2018-1-25

SK, Sekule, 2018-1-25

SK, Sekule, 2017-12-14

SK, Sekule, 2017-12-15

SK, Sekule, 2017-12-16

SK, Sekule, 2017-12-13

SK, Sekule, 2017-12-13

SK, Sekule, 2017-12-16

SK, Sekule, 2017-9-26

BACK


Mustelidae / Mustela nivalis / Lasica myšožravá


SK, Sekule, 2018-5-6

SK, Sekule, 2018-5-7

SK, Sekule, 2018-5-7

SK, Sekule, 2018-5-7

SK, Sekule, 2018-5-7

SK, Sekule, 2018-5-6

SK, Ždiar, 2019-8-24

SK, Ždiar, 2019-8-24

SK, Ždiar, 2019-8-24

SK, Borský Sv. Jur, 2016-8-22

SK, Borský Sv. Jur, 2016-8-19

SK, Borský Sv. Jur, 2016-8-19

SK, Borský Sv. Jur, 2016-8-19

SK, Borský Sv. Jur, 2016-8-22

SK, Borský Sv. Jur, 2016-8-22

BACK


Ursidae / Ursus arctos / Medveď hnedý


SK, ZOO Bojnice, 2016-9-2

SK, ZOO Bojnice, 2016-9-2

SK, ZOO Bojnice, 2016-9-2

BACK© 2009 Ivan Motlík