HOMEo fotografovaní / o stránke
about page


posledné pridané fotografie
last uploaded


zoznam druhov
species list


návštevná kniha
guest book
Chiroptera / netopiere

BACK

Rhinolophidae / Rhinolophus hipposideros / Podkovár malý


SK, Malé Karpaty, 2014-12-11

SK, Malé Karpaty, 2014-12-11

SK, Malé Karpaty, 2014-12-11

SK, Malé Karpaty, 2015-2-21

SK, Malé Karpaty, 2015-2-21

SK, Čachtice, 2015-11-22

SK, Studienka, 2020-5-27

SK, Studienka, 2020-5-27

SK, Studienka, 2020-5-27

SK, Studienka, 2020-5-27

SK, Studienka, 2020-5-27

SK, Studienka, 2020-5-27

BACK


Vespertilionidae / Myotis daubentonii / Netopier vodný


SK, Pezinok, 2021-2-18

SK, Pezinok, 2021-2-18

SK, Pezinok, 2021-3-10

SK, Pezinok, 2021-2-18

SK, Pezinok, 2021-3-10

SK, Pezinok, 2021-3-10

BACK


Vespertilionidae / Myotis emarginatus / Netopier brvitý


SK, Šahy, 2018-5-19

SK, Šahy, 2020-6-12

BACK


Vespertilionidae / Myotis nattereri / Netopier riasnatý


SK, Malé Karpaty, 2015-2-21

BACK


Vespertilionidae / Nyctalus noctula / Raniak hrdzavý


CZ, Lednice, 2009-7-27

CZ, Lednice, 2009-7-27

CZ, Lednice, 2009-7-27

CZ, Lednice, 2009-7-27

CZ, Lednice, 2009-7-27

BACK


Vespertilionidae / Plecotus auritus / Ucháč svetlý


SK, Plavecké Podhradie, 2015-2-24

SK, Plavecké Podhradie, 2015-2-24

SK, Plavecké Podhradie, 2015-2-24

BACK© 2009 Ivan Motlík