HOMEo fotografovaní / o stránke
about page


posledné pridané fotografie
last uploaded


zoznam druhov
species list


návštevná kniha
guest book
Insectivora / hmyzožravce

BACK

Erinaceidae / Erinaceus europaeus / Jež tmavý


SK, Moravský Sv. Ján, 2009-6-7

SK, Moravský Sv. Ján, 2009-6-7

SK, Moravský Sv. Ján, 2009-6-7

SK, Moravský Sv. Ján, 2009-6-7

SK, Moravský Sv. Ján, 2009-6-7

SK, Sekule, 2009-1-25

SK, Sekule, 2011-10-1

SK, Sekule, 2011-10-1

BACK


Erinaceidae / Erinaceus roumanicus / Jež bledý


SK, Moravský Sv. Ján, 2009-6-7

SK, Moravský Sv. Ján, 2009-6-7

SK, Moravský Sv. Ján, 2009-6-7

BACK


Soricidae / Crocidura leucodon / Bielozúbka bielobruchá


SK, Sekule, 2015-9-27

SK, Sekule, 2015-9-23

SK, Sekule, 2015-9-14

SK, Sekule, 2015-9-26

SK, Sekule, 2015-9-26

SK, Sekule, 2015-9-23

SK, Sekule, 2015-9-14

SK, Sekule, 2015-9-23

SK, Sekule, 2015-8-18

BACK


Soricidae / Crocidura suaveolens / Bielozúbka krpatá


SK, Plaveč, 2016-8-5

SK, Plaveč, 2016-8-5

SK, Plaveč, 2016-8-5

SK, Sekule, 2016-8-8

SK, Sekule, 2016-8-8

SK, Sekule, 2016-8-8

SK, Sekule, 2016-8-8

BACK


Soricidae / Sorex araneus / Piskor obyčajný


SK, Orlov, 2016-8-3

SK, Orlov, 2016-8-3

SK, Orlov, 2016-8-3

SK, Orlov, 2016-8-3

SK, Orlov, 2016-8-3

SK, Orlov, 2016-8-3

SK, Sekule, 2015-8-16

SK, Sekule, 2015-8-16

SK, Sekule, 2015-8-17

SK, Sekule, 2015-8-17

SK, Sekule, 2015-8-17

SK, Sekule, 2015-8-18

SK, Sekule, 2015-8-19

SK, Sekule, 2015-8-19

SK, Sekule, 2015-8-19

BACKTalpidae / Talpa europaea / Krt podzemný


SK, Sekule, 2020-5-19

SK, Sekule, 2020-5-19

SK, Sekule, 2020-5-19

SK, Sekule, 2020-5-19

SK, Sekule, 2020-5-19

SK, Sekule, 2020-5-19

SK, Sekule, 2020-5-19

SK, Sekule, 2020-5-19

SK, Sekule, 2020-5-19

BACK© 2009 Ivan Motlík