HOMEo fotografovaní / o stránke
about page


posledné pridané fotografie
last uploaded


zoznam druhov
species list


návštevná kniha
guest book
Ryby / Pisces

HOME


Acipenseriformes / jeseterotvaré

Acipenseridae / Acipenser ruthenus / Jeseter malý


SK, 2019-7-15

SK, 2019-7-15

SK, 2019-7-15

HOME


Cypriniformes / kaprotvaré

Cobitidae / Cobitis elongatoides / Pĺž európsky


SK, Šahy, 2019-5-18

SK, Šahy, 2019-5-18

SK, Šahy, 2019-5-18

HOME


Cobitidae / Misgurnus fossilis / Čík európsky


SK, Skalica, 2015-3-25

SK, Skalica, 2015-3-25

HOME


Cyprinidae / Abramis brama / Pleskáč vysoký


SK, Stupava, 2019-10-28

SK, Stupava, 2019-10-28

SK, Stupava, 2019-10-28

CZ, Dubňany, 2019-11-20

CZ, Dubňany, 2019-11-20

CZ, Dubňany, 2019-11-20

CZ, Dubňany, 2019-11-21

HOME


Cyprinidae / Alburnus alburnus / Belička európska


SK, Šahy, 2019-5-18

SK, Šahy, 2019-5-18

SK, Moravský Sv. Ján, 2019-5-18

SK, Sekule, 2020-5-18

SK, Sekule, 2020-5-18

SK, Sekule, 2020-5-18

SK, Sekule, 2020-5-18

SK, Sekule, 2020-5-18

SK, Sekule, 2020-5-18

HOME


Cyprinidae / Blicca bjoerkna / Piest zelenkavý


SK, Sekule, 2020-5-17

SK, Sekule, 2020-5-17

SK, Sekule, 2020-5-17

SK, Sekule, 2020-5-17

SK, Sekule, 2020-5-17

SK, Sekule, 2020-5-17

HOME


Cyprinidae / Carassius auratus / Karas striebristý


CZ, Dubňany, 2019-11-21

CZ, Dubňany, 2019-11-21

CZ, Dubňany, 2019-11-21

CZ, Dubňany, 2019-11-21

CZ, Dubňany, 2019-11-21

CZ, Dubňany, 2019-11-21

CZ, 2019-8-14

CZ, 2019-8-14

CZ, 2019-8-14

HOME


Cyprinidae / Carassius carassius / Karas zlatistý


SK, Šahy, 2019-5-18

SK, Šahy, 2019-5-18

SK, Šahy, 2019-5-18

SK, Šahy, 2019-5-18

SK, Šahy, 2019-5-18

HOME


Cyprinidae / Ctenopharyngodon idella / Amur biely


SK, Číčov, 2019-11-25

SK, Číčov, 2019-11-25

SK, Číčov, 2019-11-25

HOME


Cyprinidae / Cyprinus carpio / Kapor rybničný


SK, 2019-8-12

SK, 2019-8-12

SK, 2019-8-12

SK, 2019-8-12

HOME


Cyprinidae / Barbus barbus / Mrena severná


SK, Šahy, 2018-5-20

HOME


Cyprinidae / Gobio gobio / Hrúz škvrnitý


SK, Šahy, 2018-5-20

HOME


Cyprinidae / Chondrostoma nasus / Podustva severná


SK, 2019-7-16

SK, 2019-7-16

SK, 2019-7-16

SK, 2019-7-16

HOME


Cyprinidae / Leuciscus idus / Jalec tmavý


CZ, Dubňany, 2019-11-20

CZ, Dubňany, 2019-11-20

CZ, Dubňany, 2019-11-20

CZ, Dubňany, 2019-11-20

CZ, Dubňany, 2019-11-20

CZ, Dubňany, 2019-11-20

HOME


Cyprinidae / Rhodeus amarus / Lopatka dúhová


SK, Šahy, 2018-5-20

SK, Šahy, 2018-5-20

SK, Šahy, 2018-5-20

HOME


Cyprinidae / Rutilus rutilus / Plotica červenooká


SK, Moravský Sv. Ján, 2019-7-20

SK, Moravský Sv. Ján, 2019-7-20

SK, Moravský Sv. Ján, 2019-7-20

HOME


Cyprinidae / Scardinius erythrophthalmus / Červenica ostrobruchá


SK, Číčov, 2019-11-7

SK, Číčov, 2019-11-7

SK, Číčov, 2019-11-7

SK, Číčov, 2019-11-7

SK, Číčov, 2019-11-7

SK, Číčov, 2019-11-7

HOME


Cyprinidae / Tinca tinca / Lieň sliznatý


SK, Číčov, 2019-11-7

SK, Číčov, 2019-11-7

SK, Číčov, 2019-11-7

CZ, Ivaň, 2019-10-27

CZ, Ivaň, 2019-10-27

CZ, Ivaň, 2019-10-27

HOME


Esociformes / šťukotvaré

Esocidae / Esox lucius / Šťuka severná


SK, Moravský Sv. Ján, 2019-7-22

SK, Moravský Sv. Ján, 2019-7-22

SK, Moravský Sv. Ján, 2019-7-22

SK, Moravský Sv. Ján, 2019-7-22

HOME


Gobiiformes / býčkotvaré

Gobiidae / Neogobius melanostomus / Býčko čiernoústy


SK, Bratislava, 2019-9-2

SK, Bratislava, 2019-9-2

SK, Bratislava, 2019-9-2

SK, Bratislava, 2019-9-2

SK, Bratislava, 2019-9-2

SK, Bratislava, 2019-9-2

SK, Bratislava, 2019-9-2

SK, Bratislava, 2019-9-2

SK, Bratislava, 2019-9-2

SK, Bratislava, 2019-9-2

SK, Bratislava, 2019-9-2

SK, Bratislava, 2019-9-2

SK, Bratislava, 2019-9-2

SK, Bratislava, 2019-9-2

SK, Bratislava, 2019-9-2

HOME


Gobiidae / Proterorhinus semilunaris / Býčko rúrkonosý


SK, Moravský Sv. Ján, 2020-12-28

SK, Moravský Sv. Ján, 2020-12-28

SK, Moravský Sv. Ján, 2020-12-28

SK, Moravský Sv. Ján, 2020-12-28

SK, Moravský Sv. Ján, 2020-12-28

SK, Moravský Sv. Ján, 2020-12-28

HOME


Perciformes / ostriežotvaré

Centrarchidae / Lepomis gibbosus / Slnečnica pestrá


SK, Číčov, 2019-11-7

SK, Číčov, 2019-11-7

SK, Číčov, 2019-11-7

SK, Číčov, 2019-11-7

SK, Číčov, 2019-11-7

SK, Číčov, 2019-11-7

SK, Šahy, 2019-5-18

SK, Šahy, 2019-5-18

SK, Šahy, 2019-5-18

HOME


Percidae / Gymnocephalus cernuus / Hrebenačka fŕkaná


CZ, Dubňany, 2019-11-23

CZ, Dubňany, 2019-11-23

CZ, Dubňany, 2019-11-23

CZ, Dubňany, 2019-11-23

CZ, Dubňany, 2019-11-23

CZ, Dubňany, 2019-11-23

CZ, Dubňany, 2019-11-23

CZ, Dubňany, 2019-11-23

CZ, Dubňany, 2019-11-23

CZ, Dubňany, 2019-11-23

CZ, Dubňany, 2019-11-23

CZ, Dubňany, 2019-11-23

HOME


Percidae / Perca fluviatilis / Ostriež zelenkastý


SK, Moravský Sv. Ján, 2019-7-19

SK, Moravský Sv. Ján, 2019-7-19

SK, Moravský Sv. Ján, 2019-7-19

SK, Moravský Sv. Ján, 2019-7-19

SK, Moravský Sv. Ján, 2019-7-19

HOME


Percidae / Stizostedion lucioperca / Zubáč veľkoústy


SK, 2019-10-28

SK, 2019-10-28

SK, 2019-10-28

SK, 2019-10-28

SK, 2019-10-28

SK, 2019-10-28

SK, 2019-10-28

SK, 2019-10-28

SK, 2019-10-28

HOME


Siluriformes / sumcotvaré

Ictaluridae / Ameiurus nebulosus / Sumček krpatý


SK, Bratislava, 2019-9-9

SK, Bratislava, 2019-9-9

SK, Bratislava, 2019-9-9

SK, Bratislava, 2019-9-9

SK, Bratislava, 2019-9-9

SK, Bratislava, 2019-9-9

SK, Bratislava, 2019-9-9

SK, Bratislava, 2019-9-9

SK, Bratislava, 2019-9-9

HOME© 2009 Ivan Motlík