HOMEo fotografovaní / o stránke
about page


posledné pridané fotografie
last uploaded


zoznam druhov
species list


návštevná kniha
guest book
Reptilia / plazy

HOME

Testudinata / Chelonia / korytnačky

Emydidae / Emys orbicularis / Korytnačka močiarna


SK, Šahy, 2019-5-17

SK, Šahy, 2019-5-18

SK, Svätý Jur, 2021-4-24

SK, Svätý Jur, 2021-4-24

SK, Svätý Jur, 2021-4-24

A, Hohenau, 2012-4-20

A, Hohenau, 2012-4-20

A, Hohenau, 2012-4-20

A, Hohenau, 2012-4-20

A, Hohenau, 2012-4-20

A, Hohenau, 2012-4-20

HOME


Emydidae / Trachemys scripta / Korytnačka písmenková


SK, Svätý Jur, 2021-4-24

HOME


Sauria / jaštery

Anguidae / Anguis fragilis / Slepúch lámavý


SK, Kuchyňa, 2009-9-13

SK, Kuchyňa, 2009-9-13

SK, Kuchyňa, 2009-9-13

SK, Zázrivá, 2012-6-18

SK, Zázrivá, 2012-6-18

SK, Zázrivá, 2012-6-18

SK, Zázrivá, 2012-6-18

SK, Zázrivá, 2012-6-18

SK, Zázrivá, 2012-6-18

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-8-20

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-8-20

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-8-20

HOME


Lacertidae / Lacerta agilis / Jašterica krátkohlavá


SK, Sekule, 2009-4-9

SK, Sekule, 2009-4-8

SK, Sekule, 2009-5-10

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-13

SK, Sekule, 2012-5-3

SK, Sekule, 2012-6-25

SK, Malé Karpaty, 2012-5-6

SK, Malé Karpaty, 2012-5-6

SK, Malé Karpaty, 2012-5-6

SK, Malé Karpaty, 2012-5-6

SK, Malé Karpaty, 2012-5-6

SK, Sekule, 2013-5-9

SK, Sekule, 2012-6-3

SK, Sekule, 2012-6-3

SK, Žiar, 2012-8-18

SK, Žiar, 2012-8-18

SK, Žiar, 2012-8-18

SK, Žiar, 2012-8-18

HOME


Lacertidae / Lacerta viridis / Jašterica zelená


SK, Bratislava, 2009-4-27

SK, Mikulášov, 2011-9-25

SK, Lakšárska Nová Ves, 2021-5-4

SK, Mikulášov, 2012-3-25

SK, Kamenica nad Hronom, 2012-3-25

SK, Kamenica nad Hronom, 2012-3-25

SK, Mikulášov, 2012-4-24

SK, Mikulášov, 2012-4-24

SK, Mikulášov, 2012-4-24

SK, Mikulášov, 2012-4-24

SK, Mikulášov, 2012-4-24

SK, Mikulášov, 2012-4-24

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-4-25

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-4-25

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-4-25

SK, Mikulášov, 2012-5-5

SK, Mikulášov, 2012-5-5

SK, Mikulášov, 2012-5-5

HOME


Lacertidae / Podarcis muralis (Lacerta muralis) / Jašterica múrová


SK, Bratislava, 2022-4-14

SK, Bratislava, 2022-4-14

SK, Bratislava, 2022-4-14

SK, Vyhne, 2013-5-19

SK, Vyhne, 2013-5-19

SK, Ružomberok, 2009-4-18

SK, Malé Karpaty, 2012-5-20

SK, Malé Karpaty, 2012-5-20

SK, Malé Karpaty, 2012-5-20

SK, Malé Karpaty, 2012-5-20

SK, Malé Karpaty, 2012-5-20

SK, Malé Karpaty, 2012-5-20

SK, Malé Karpaty, 2017-7-25

HOME


Lacertidae / Zootoca vivipara (Lacerta vivipara) / Jašterica živorodá


SK, Vysoké Tatry, Kežmarské Žľaby, 2012-5-9

SK, Vysoké Tatry, Kežmarské Žľaby, 2012-5-9

SK, Žiarska dolina, 2013-4-30

SK, Vysoké Tatry, Tatranská Polianka, 2012-8-2

SK, Vysoké Tatry, Tatranská Polianka, 2012-8-2

SK, Vysoké Tatry, Tatranská Polianka, 2012-8-2

SK, Žiarska dolina, 2012-8-18

SK, Žiarska dolina, 2012-8-18

SK, Žiarska dolina, 2012-8-18

SK, Horný Harmanec, Malý Šturec, 2013-5-17

SK, Žiarska dolina, 2013-6-13

SK, Vysoké Tatry, Tatranská Polianka, 2013-8-5

SK, Vysoké Tatry, Tatranská Polianka, 2013-8-5

SK, Vysoké Tatry, Tatranská Polianka, 2014-4-5

SK, Vysoké Tatry, Tatranská Polianka, 2014-4-5

HOME


Scincidae / Ablepharus kitaibelii / Krátkonožka štíhla


SK, Kamenica nad Hronom, 2013-4-19

SK, Kamenica nad Hronom, 2013-4-19

SK, Kamenica nad Hronom, 2013-4-19

SK, Kamenica nad Hronom, 2013-4-19

SK, Kamenica nad Hronom, 2013-4-19

SK, Kamenica nad Hronom, 2013-4-19

HOME


Serpentes / hady

Colubridae / Coronella austriaca / Užovka hladká


SK, Devín, 2013-5-15

SK, Sekule, 2008-5-31

SK, Sekule, 2008-5-31

SK, Šaštín-Stráže, 2013-8-31

SK, Šaštín-Stráže, 2013-8-31

SK, Šaštín-Stráže, 2013-8-31

SK, Šaštín-Stráže, 2013-8-31

SK, Šaštín-Stráže, 2013-8-31

SK, Šaštín-Stráže, 2013-8-31

SK, Sekule, 2018-5-6

SK, Sekule, 2018-5-6

SK, Sekule, 2018-5-6

HOME


Colubridae / Natrix natrix / Užovka obojková


SK, Bratislava, 2022-4-13

SK, Bratislava, 2022-4-13

SK, Trnava, 2013-9-4

SK, Svätý Jur, 2021-4-24

SK, Svätý Jur, 2021-4-24

SK, Svätý Jur, 2021-4-24

SK, Zemplínske Hámre, Sninský kameň, 1993-6

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-3-22

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-3-22

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-9-30

SK, Moravský Sv. Ján, 2015-8-23

SK, Bratislava, 2012-3-21

SK, Bratislava, 2012-3-21

SK, Bratislava, 2012-3-21

SK, Bratislava, 2012-3-21

HOME


Colubridae / Natrix tesselata / Užovka fŕkaná


SK, Devín, 2013-4-18

SK, Devín, 2013-4-18

SK, Devín, 2013-4-18

SK, Devín, 2013-5-15

SK, Devín, 2013-5-15

SK, Devín, 2013-5-15

SK, Devín, 2013-5-15

SK, Devín, 2013-5-15

SK, Devín, 2013-5-15

HOME


Colubridae / Zamenis longissimus (Elaphe longissima) / Užovka stromová


SK, Bratislava, 2022-4-13

SK, Bratislava, 2022-4-13

SK, Bratislava, 2022-4-13

SK, Bratislava, 2021-5-26

SK, Bratislava, 2021-5-26

SK, Bratislava, 2021-5-26

SK, Bratislava, 2021-5-26

SK, Bratislava, 2021-5-26

SK, Bratislava, 2021-5-26

SK, Martin, 2022-6-1

SK, Martin, 2022-6-1

SK, Martin, 2022-6-1

SK, Plavecké podhradie, 2009-9-27

SK, Plavecké podhradie, 2009-9-27

SK, Plavecké podhradie, 2011-10-2

SK, Plavecké podhradie, 2011-10-2

HOME


Viperidae / Vipera berus / Vretenica severná


SK, Vysoké Tatry, 2014-4-5

SK, Vysoké Tatry, 2014-4-5

SK, Vysoké Tatry, 2014-4-5

SK, Vysoké Tatry, 2014-4-5

SK, Vysoké Tatry, 2014-4-5

SK, Vysoké Tatry, 2014-4-5

SK, Vysoké Tatry, 2014-4-5

SK, Vysoké Tatry, 2014-4-5

SK, Vysoké Tatry, 2014-4-5

SK, Jasenová, 2018-4-20

SK, Jasenová, 2018-4-20

SK, Jasenová, 2018-4-20

SK, Jasenová, 2018-4-20

SK, Závadka nad Hronom, 2020-10-4

SK, Zázrivá, 2019-6-25

SK, Zázrivá, 2019-6-25

SK, Zázrivá, 2019-6-25

SK, Zázrivá, 2019-6-25

SK, Zázrivá, 2019-6-25

SK, Zázrivá, 2019-6-25

HOME© 2009 Ivan Motlík