HOMEo fotografovaní / o stránke
about page


posledné pridané fotografie
last uploaded


zoznam druhov
species list


návštevná kniha
guest book
Rodentia / hlodavce

BACK

Castoridae / Castor fiber / Bobor európsky


SK, Kuklov, 2009-1-17

SK, Kuklov, 2009-1-17

BACK


Cricetidae / Arvicola terrestris / Hryzec vodný


SK, Ždiar, 2019-6-1

SK, Ždiar, 2019-6-1

SK, Ždiar, 2019-6-2

SK, Ždiar, 2019-6-2

SK, Ždiar, 2019-6-2

SK, Ždiar, 2019-6-2

BACK


Cricetidae / Clethrionomys glareolus / Hrdziak lesný


SK, Sekule, 2015-2-26

SK, Sekule, 2015-2-26

SK, Sekule, 2015-2-25

SK, Sekule, 2015-2-26

SK, Sekule, 2015-2-25

SK, Sekule, 2015-2-25

SK, Sekule, 2015-4-10

SK, Moravský Sv. Ján, 2017-5-18

SK, Moravský Sv. Ján, 2017-5-18

SK, Moravský Sv. Ján, 2017-5-18

SK, Moravský Sv. Ján, 2017-5-18

SK, Moravský Sv. Ján, 2017-5-18

BACK


Cricetidae / Cricetus cricetus / Škrečok poľný


SK, Petrova Ves, 2019-9-23

SK, Petrova Ves, 2019-9-23

SK, Petrova Ves, 2019-9-23

SK, Petrova Ves, 2019-9-23

SK, Petrova Ves, 2019-9-23

SK, Petrova Ves, 2019-9-23

SK, Holíč, 2019-7-28

SK, Holíč, 2019-7-28

SK, Holíč, 2019-7-28

SK, Holíč, 2019-7-28

SK, Holíč, 2019-7-28

SK, Holíč, 2019-7-28

BACK


Cricetidae / Microtus agrestis / Hraboš močiarny


SK, Oravská Polhora, 2019-6-16

SK, Oravská Polhora, 2019-6-16

SK, Oravská Polhora, 2019-6-16

SK, Oravská Polhora, 2019-6-16

SK, Oravská Polhora, 2019-6-16

SK, Oravská Polhora, 2019-6-16

BACK


Cricetidae / Microtus arvalis / Hraboš poľný


SK, Sekule, 2017-3-2

SK, Sekule, 2017-3-3

SK, Sekule, 2017-3-3

SK, Sekule, 2017-3-3

SK, Sekule, 2017-3-3

SK, Sekule, 2017-3-5

SK, Sekule, 2015-2-19

SK, Sekule, 2015-2-19

SK, Sekule, 2015-3-14

BACK


Cricetidae / Microtus oeconomus / Hraboš severský


SK, Číčov, 2019-11-6

SK, Číčov, 2019-11-6

SK, Číčov, 2019-11-6

SK, Číčov, 2019-11-6

SK, Číčov, 2019-11-6

SK, Číčov, 2019-11-6

SK, Číčov, 2019-11-6

SK, Číčov, 2019-11-6

SK, Číčov, 2019-11-6

SK, Číčov, 2019-11-6

SK, Číčov, 2019-11-6

SK, Číčov, 2019-11-6

BACK


Cricetidae / Ondatra zibethicus / Ondatra pižmová


SK, Sekule, 2011-3-25

SK, Sekule, 2011-3-25

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-20

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-20

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-20

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-20

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-20

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-10-22

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-10-22

BACK


Muridae / Apodemus agrarius / Ryšavka tmavopása


SK, Martovce, 2018-8-17

SK, Martovce, 2018-8-18

SK, Martovce, 2018-8-17

SK, Martovce, 2018-8-17

SK, Martovce, 2018-8-19

SK, Martovce, 2018-8-17

SK, Martovce, 2018-9-2

SK, Martovce, 2018-9-2

SK, Martovce, 2018-9-2

SK, Martovce, 2018-9-2

SK, Martovce, 2018-9-2

SK, Martovce, 2018-9-15

SK, Martovce, 2018-9-15

SK, Martovce, 2018-9-15

SK, Martovce, 2018-9-15

BACK


Muridae / Apodemus flavicollis / Ryšavka žltohrdlá


SK, Moravský Sv. Ján, 2015-1-1

SK, Moravský Sv. Ján, 2015-1-1

SK, Moravský Sv. Ján, 2015-1-1

SK, Moravský Sv. Ján, 2015-1-2

SK, Moravský Sv. Ján, 2015-1-2

SK, Moravský Sv. Ján, 2015-1-2

SK, Sekule, 2015-1-12

SK, Sekule, 2015-1-12

SK, Sekule, 2015-1-12

SK, Moravský Sv. Ján, 2008-10-19

SK, Moravský Sv. Ján, 2008-10-19

SK, Moravský Sv. Ján, 2008-10-19

BACK


Muridae / Apodemus sylvaticus / Ryšavka obyčajná


SK, Sekule, 2015-9-15

SK, Sekule, 2015-9-15

SK, Sekule, 2015-9-15

SK, Sekule, 2015-9-15

SK, Sekule, 2015-9-15

SK, Sekule, 2015-9-15

SK, Sekule, 2015-9-15

SK, Sekule, 2015-9-15

SK, Sekule, 2015-9-15

BACK


Muridae / Mus musculus / Myš domová


SK, Moravský Sv. Ján, 2016-8-21

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-8-21

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-8-19

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-8-21

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-8-19

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-8-21

SK, Orlov, 2013-8-2

SK, Orlov, 2013-8-2

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-3-20

BACK


Muridae / Rattus norvegicus / Potkan obyčajný


SK, Horné Orešany, 2015-12-22

SK, Horné Orešany, 2015-12-22

SK, Horné Orešany, 2015-12-21

SK, Horné Orešany, 2015-12-22

SK, Horné Orešany, 2015-12-22

SK, Horné Orešany, 2015-12-22

SK, Závod, 2017-10-26

SK, Závod, 2017-10-26

SK, Závod, 2017-10-26

SK, Sekule, 2016-11-4

SK, Sekule, 2016-11-4

SK, Sekule, 2016-10-30

BACK


Myocastoridae / Myocastor coypus / Nutria riečna


SK, Moravský Sv. Ján, 2016-1-7

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-1-7

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-1-7

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-1-7

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-1-7

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-1-7

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-1-7

SK, Závod, 2015-8-26

SK, Závod, 2015-8-26

SK, Sekule, 2018-10-14

SK, Sekule, 2018-10-14

BACK


Myoxidae / Glis glis / Plch sivý


SK, Šahy, 2017-7-8

SK, Šahy, 2017-7-8

SK, Šahy, 2017-7-8

SK, Šahy, 2017-7-9

SK, Šahy, 2017-7-9

SK, Šahy, 2017-7-9

SK, Šahy, 2017-7-9

SK, Šahy, 2017-7-9

SK, Šahy, 2017-7-9

H, Badacsonytomaj, 2009-7-23

H, Badacsonytomaj, 2009-7-23

H, Badacsonytomaj, 2009-7-23

H, Badacsonytomaj, 2009-7-23

H, Badacsonytomaj, 2009-7-23

BACK


Myoxidae / Muscardinus avellanarius / Plšík lieskový


SK, Kuchyňa, 2017-5-11

SK, Kuchyňa, 2017-5-14

SK, Kuchyňa, 2017-5-14

SK, Kuchyňa, 2017-5-17

SK, Kuchyňa, 2017-5-14

SK, Kuchyňa, 2017-5-14

SK, Kuchyňa, 2017-5-15

SK, Kuchyňa, 2017-5-15

SK, Kuchyňa, 2017-5-15

BACK


Sciuridae / Marmota marmota / Svišť vrchovský


SK, Vysoké Tatry, 2012-7-19

SK, Vysoké Tatry, 2012-7-19

SK, Vysoké Tatry, 2012-7-19

SK, Vysoké Tatry, 2012-7-19

SK, Vysoké Tatry, 2012-7-19

SK, Vysoké Tatry, 2012-7-19

BACK


Sciuridae / Sciurus vulgaris / Veverica obyčajná


SK, Sekule, 2016-10-26

SK, Sekule, 2016-10-24

SK, Sekule, 2016-10-26

SK, Sekule, 2016-10-26

SK, Sekule, 2016-10-26

SK, Sekule, 2016-10-26

SK, Sekule, 2017-3-12

SK, Sekule, 2017-3-12

SK, Sekule, 2017-3-12

SK, Sekule, 2017-3-12

SK, Sekule, 2017-3-12

SK, Sekule, 2017-3-12

SK, Sekule, 2019-2-17

SK, Sekule, 2019-2-17

SK, Sekule, 2019-2-17

SK, Sekule, 2019-2-28

SK, Sekule, 2019-2-28

SK, Sekule, 2019-2-28

SK, Sekule, 2019-2-28

SK, Sekule, 2019-2-28

SK, Sekule, 2019-2-28

SK, Tvrdošovce, 2013-7-18

SK, Vysoké Tatry, 2017-10-13

BACK


Sciuridae / Spermophilus citellus / Syseľ pasienkový


SK, Muráň, 2019-5-24

SK, Muráň, 2019-5-24

SK, Muráň, 2019-5-24

SK, Muráň, 2019-5-24

SK, Muráň, 2019-5-24

SK, Muráň, 2019-5-24

SK, Muráň, 2019-5-24

SK, Muráň, 2019-5-24

SK, Muráň, 2019-5-24

SK, Muráň, 2019-5-24

SK, Muráň, 2019-5-24

SK, Muráň, 2019-5-24

SK, Muráň, 2019-5-24

SK, Muráň, 2019-5-24

A, Prottes, 2009-8-20

BACK© 2009 Ivan Motlík