HOMEo fotografovaní / o stránke
about page


posledné pridané fotografie
last uploaded


zoznam druhov
species list


návštevná kniha
guest book
Columbiformes

BACK

Columbidae / Columba palumbus / Holub hrivnák


SK, Bratislava, 2022-4-14

SK, Bratislava, 2022-4-14

SK, Sekule, 2019-3-29

SK, Sekule, 2019-3-29

SK, Sekule, 2019-3-29

SK, Trnava, 2010-4-9

H, Esztergom, 2012-6-7

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-9-29

BACK


Columbidae / Streptopelia decaocto / Hrdlička záhradná


SK, Sekule, 2010-4-25

SK, Sekule, 2010-4-25

SK, Sekule, 2010-4-25

SK, Sekule, 2010-4-25

SK, Sekule, 2010-5-15

SK, Sekule, 2010-5-15

SK, Sekule, 2011-5-22

SK, Sekule, 2011-5-22

SK, Sekule, 2012-2-27

SK, Sekule, 2012-10-10

SK, Sekule, 2012-12-20

SK, Sekule, 2012-12-20

SK, Sekule, 2013-1-1

SK, Sekule, 2015-4-20

BACK


Columbidae / Streptopelia turtur / Hrdlička poľná


SK, Sekule, 2014-5-31

SK, Sekule, 2014-5-31

SK, Lučenec, 2015-8-5

SK, Sekule, 2010-7-21

SK, Sekule, 2010-7-21

SK, Sekule, 2010-7-21

SK, Sekule, 2010-7-21

SK, Sekule, 2010-7-21

A, Oberweiden, 2009-6-27

SK, Sekule, 2011-5-29

SK, Sekule, 2011-5-29

SK, Závod, 2012-8-24

SK, Závod, 2012-8-24

SK, Závod, 2012-8-24

SK, Závod, 2012-8-24

BACK© 2009 Ivan Motlík