HOMEo fotografovaní / o stránke
about page


posledné pridané fotografie
last uploaded


zoznam druhov
species list


návštevná kniha
guest book
Posledné pridané fotografie / Last uploaded

HOME


Lepomis gibbosus / Slnečnica pestrá

SK, Číčov, 2019-11-7

Abramis brama / Pleskáč vysoký

CZ, Dubňany, 2019-11-20

Microtus oeconomus / Hraboš severský

SK, Číčov, 2019-11-6

Microtus oeconomus / Hraboš severský

SK, Číčov, 2019-11-6

Microtus oeconomus / Hraboš severský

SK, Číčov, 2019-11-6

HOME


Cricetus cricetus / Škrečok poľný

SK, Petrova Ves, 2019-9-23

Cricetus cricetus / Škrečok poľný

SK, Petrova Ves, 2019-9-23

Cricetus cricetus / Škrečok poľný

SK, Petrova Ves, 2019-9-23

HOME


Rutilus rutilus / Plotica červenooká

SK, Moravský Sv. Ján, 2019-7-20

Esox lucius / Šťuka severná

SK, Moravský Sv. Ján, 2019-7-22

Perca fluviatilis / Ostriež zelenkastý

SK, Moravský Sv. Ján, 2019-7-19

HOME


HOME


Ovis musimon / Muflón hôrny

SK, Žarnovica, zveropark, 2019-8-8

Ovis musimon / Muflón hôrny

SK, Žarnovica, zveropark, 2019-8-8

Ovis musimon / Muflón hôrny

SK, Žarnovica, zveropark, 2019-8-8

Dama dama / Daniel škvrnitý

SK, Žarnovica, zveropark, 2019-8-8

Dama dama / Daniel škvrnitý

SK, Žarnovica, zveropark, 2019-8-8

Dama dama / Daniel škvrnitý

SK, Žarnovica, zveropark, 2019-8-8

HOME


HOME


Vipera berus / Vretenica severná

SK, Zázrivá, 2019-6-25

Vipera berus / Vretenica severná

SK, Zázrivá, 2019-6-25

Vipera berus / Vretenica severná

SK, Zázrivá, 2019-6-25

Microtus agrestis / Hraboš močiarny

SK, Oravská Polhora, 2019-6-16

Microtus agrestis / Hraboš močiarny

SK, Oravská Polhora, 2019-6-16

Microtus agrestis / Hraboš močiarny

SK, Oravská Polhora, 2019-6-16

HOME


HOME


Falco tinnunculus / Sokol myšiar

SK, Sekule, 2019-6-7

Falco tinnunculus / Sokol myšiar

SK, Sekule, 2019-6-7

Falco tinnunculus / Sokol myšiar

SK, Sekule, 2019-6-7

Columba palumbus / Holub hrivnák

SK, Sekule, 2019-3-29

Columba palumbus / Holub hrivnák

SK, Sekule, 2019-3-29

Columba palumbus / Holub hrivnák

SK, Sekule, 2019-3-29

HOME


Bufo bufo / Ropucha bradavičnatá

SK, Moravský Sv. Ján, 2019-3-24

Bombina bombina / Kunka červenobruchá

SK, Komjatice, 2019-5-19

Bombina bombina / Kunka červenobruchá

SK, Komjatice, 2019-5-19

Bombina variegata / Kunka žltobruchá

SK, Stankovany, 2019-4-26

HOME


Pelobates fuscus / Hrabavka škvrnitá

SK, Šaštín-Stráže, 2019-3-22

Hyla arborea / Rosnička zelená

SK, Veľké Leváre, 2019-3-31

Rana dalmatina / Skokan štíhly

SK, Šaštín-Stráže, 2019-3-17

Felis silvestris / Mačka divá

SK, Tatranská Javorina, 2019-5-26

Lepus europaeus / Zajac poľný

SK, Sekule, 2019-3-29

Lepus europaeus / Zajac poľný

SK, Sekule, 2019-3-29

HOME


HOME


Grus grus / Žeriav popolavý

SK, Čečehov, 2019-3-7

Grus grus / Žeriav popolavý

SK, Čečehov, 2019-3-7

Grus grus / Žeriav popolavý

SK, Čečehov, 2019-3-7

Grus grus / Žeriav popolavý

SK, Čečehov, 2019-3-7

Grus grus / Žeriav popolavý

SK, Čečehov, 2019-3-7

Grus grus / Žeriav popolavý

SK, Čečehov, 2019-3-7

HOME


HOME© 2009 Ivan Motlík