HOMEo fotografovaní / o stránke
about page


posledné pridané fotografie
last uploaded


zoznam druhov
species list


návštevná kniha
guest book
Posledné pridané fotografie / Last uploaded

HOME


Grus grus / Žeriav popolavý

SK, Čečehov, 2019-3-7

Grus grus / Žeriav popolavý

SK, Čečehov, 2019-3-7

Grus grus / Žeriav popolavý

SK, Čečehov, 2019-3-7

Grus grus / Žeriav popolavý

SK, Čečehov, 2019-3-7

Grus grus / Žeriav popolavý

SK, Čečehov, 2019-3-7

Grus grus / Žeriav popolavý

SK, Čečehov, 2019-3-7

HOME


HOME


HOME


Sus scrofa / Diviak lesný

SK, Terchová, 2018-6-26

Sus scrofa / Diviak lesný

SK, Terchová, 2018-6-26

Sus scrofa / Diviak lesný

SK, Terchová, 2018-6-26

HOME


HOME


Vipera berus / Vretenica severná

SK, Jasenová, 2018-4-20

Vipera berus / Vretenica severná

SK, Jasenová, 2018-4-20

Vipera berus / Vretenica severná

SK, Jasenová, 2018-4-20

HOME


Martes foina / Kuna skalná

SK, Sekule, 2018-1-25

Martes foina / Kuna skalná

SK, Sekule, 2018-1-25

Martes foina / Kuna skalná

SK, Sekule, 2018-1-25

HOME


Martes foina / Kuna skalná

SK, Sekule, 2017-12-14

Martes foina / Kuna skalná

SK, Sekule, 2017-12-16

Martes foina / Kuna skalná

SK, Sekule, 2017-12-15

HOME


Nucifraga caryocatactes / Orešnica perlavá

SK, Vysoké Tatry, 2017-10-13

Nucifraga caryocatactes / Orešnica perlavá

SK, Vysoké Tatry, 2017-10-13

Nucifraga caryocatactes / Orešnica perlavá

SK, Vysoké Tatry, 2017-10-13

Parus major / Sýkorka veľká

SK, Dolný Kubín, 2017-9-29

Salamandra salamandra / Salamandra škvrnitá

SK, Dolný Kubín, 2017-9-28

Sciurus vulgaris / Veverica obyčajná

SK, Vysoké Tatry, 2017-10-13

HOME


Sitta europaea / Brhlík obyčajný

SK, Sekule, 2017-8-18

Sitta europaea / Brhlík obyčajný

SK, Sekule, 2017-8-18

Sitta europaea / Brhlík obyčajný

SK, Sekule, 2017-8-18

Dendrocopos major / Ďateľ veľký

SK, Sekule, 2017-8-18

Dendrocopos major / Ďateľ veľký

SK, Sekule, 2017-8-18

Dendrocopos major / Ďateľ veľký

SK, Sekule, 2017-8-18

HOME


HOME


Martes foina / Kuna skalná

SK, Sekule, 2017-9-26

Podarcis muralis / Jašterica múrová

SK, Malé Karpaty, 2017-7-25

Ardeola ralloides / Čaplička vlasatá

SK, Plavecký Štvrtok, 2017-8-16

HOME


HOME


Glis glis / Plch sivý

SK, Šahy, 2017-7-8

Glis glis / Plch sivý

SK, Šahy, 2017-7-8

Glis glis / Plch sivý

SK, Šahy, 2017-7-8

Glis glis / Plch sivý

SK, Šahy, 2017-7-9

Glis glis / Plch sivý

SK, Šahy, 2017-7-9

Glis glis / Plch sivý

SK, Šahy, 2017-7-9

HOME


HOME


HOME


Cuculus canorus / Kukučka obyčajná

SK, Dolný Kubín, 2017-5-28

Cuculus canorus / Kukučka obyčajná

SK, Dolný Kubín, 2017-5-28

Cuculus canorus / Kukučka obyčajná

SK, Dolný Kubín, 2017-5-28

HOME


Sylvia atricapilla / Penica čiernohlavá

SK, Dolný Kubín, 2017-5-29

Sylvia atricapilla / Penica čiernohlavá

SK, Dolný Kubín, 2017-5-29

Sylvia atricapilla / Penica čiernohlavá

SK, Dolný Kubín, 2017-5-29

HOME


Sylvia borin / Penica slávikovitá

SK, Pribylina, 2017-5-22

Sylvia borin / Penica slávikovitá

SK, Pribylina, 2017-5-22

Sylvia borin / Penica slávikovitá

SK, Pribylina, 2017-5-22

HOME


Clethrionomys glareolus / Hrdziak lesný

SK, Moravský Sv. Ján, 2017-5-18

Clethrionomys glareolus / Hrdziak lesný

SK, Moravský Sv. Ján, 2017-5-18

Clethrionomys glareolus / Hrdziak lesný

SK, Moravský Sv. Ján, 2017-5-18

HOME


HOME


HOME


Garrulus glandarius / Sojka obyčajná

SK, Dolný Kubín, 2016-11-23

Parus cristatus / Sýkorka chochlatá

SK, Dolný Kubín, 2016-11-23

Parus cristatus / Sýkorka chochlatá

SK, Dolný Kubín, 2016-11-23

HOME


Pica pica / Straka obyčajná

SK, Ždiar, 2016-11-22

Pica pica / Straka obyčajná

SK, Ždiar, 2016-11-22

Regulus regulus / Králik zlatohlavý

SK, Dolný Kubín, 2016-11-23

Turdus pilaris / Drozd čvikotavý

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-11-29

Turdus pilaris / Drozd čvikotavý

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-11-29

Turdus pilaris / Drozd čvikotavý

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-11-29

HOME


Tringa ochropus / Kalužiak perlavý

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-11-29

Tringa ochropus / Kalužiak perlavý

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-11-29

Tringa ochropus / Kalužiak perlavý

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-11-29

Ardea cinerea / Volavka popolavá

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-11-29

Alcedo atthis / Rybárik riečny

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-11-29

Alcedo atthis / Rybárik riečny

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-11-29

HOME


Picus viridis / Žlna zelená

SK, Sekule, 2016-10-31

Picus viridis / Žlna zelená

SK, Sekule, 2016-10-31

Picus viridis / Žlna zelená

SK, Sekule, 2016-10-31

HOME© 2009 Ivan Motlík