HOMEo fotografovaní / o stránke
about page


posledné pridané fotografie
last uploaded


zoznam druhov
species list


návštevná kniha
guest book
Posledné pridané fotografie / Last uploaded

HOME


HOME


Zamenis longissimus / Užovka stromová

SK, Bratislava, 2022-4-13

Zamenis longissimus / Užovka stromová

SK, Bratislava, 2022-4-13

Zamenis longissimus / Užovka stromová

SK, Bratislava, 2022-4-13

HOME


Columba palumbus / Holub hrivnák

SK, Bratislava, 2022-4-14

Columba palumbus / Holub hrivnák

SK, Bratislava, 2022-4-14

Podarcis muralis / Jašterica múrová

SK, Bratislava, 2022-4-14

Natrix natrix / Užovka obojková

SK, Bratislava, 2022-4-13

Natrix natrix / Užovka obojková

SK, Bratislava, 2022-4-13

HOME


Lissotriton vulgaris / Mlok bodkovaný

SK, Šaštín-Stráže, 2022-4-4

Lissotriton vulgaris / Mlok bodkovaný

SK, Šaštín-Stráže, 2022-4-4

Lissotriton vulgaris / Mlok bodkovaný

SK, Šaštín-Stráže, 2022-4-4

Lissotriton vulgaris / Mlok bodkovaný

SK, Šaštín-Stráže, 2022-4-4

Lissotriton vulgaris / Mlok bodkovaný

SK, Šaštín-Stráže, 2022-4-4

Lissotriton vulgaris / Mlok bodkovaný

SK, Šaštín-Stráže, 2022-4-4

HOME


Rana dalmatina / Skokan štíhly

SK, Svätý Jur, 2022-3-27

Rana dalmatina / Skokan štíhly

SK, Svätý Jur, 2022-3-27

Bufo bufo / Ropucha bradavičnatá

SK, Svätý Jur, 2022-3-27

Zamenis longissimus / Užovka stromová

SK, Bratislava, 2021-5-26

Zamenis longissimus / Užovka stromová

SK, Bratislava, 2021-5-26

Asio otus / Myšiarka ušatá

SK, Kúty, 2021-6-30

HOME


Caprimulgus europaeus / Lelek lesný

SK, Moravský Sv. Ján, 2021-5-3

Emys orbicularis / Korytnačka močiarna

SK, Svätý Jur, 2021-4-24

Emys orbicularis / Korytnačka močiarna

SK, Svätý Jur, 2021-4-24

Natrix natrix / Užovka obojková

SK, Svätý Jur, 2021-4-24

Natrix natrix / Užovka obojková

SK, Svätý Jur, 2021-4-24

Lacerta viridis / Jašterica zelená

SK, Lakšárska Nová Ves, 2021-5-4

HOME


Asio flammeus / Myšiarka močiarna

SK, Vištuk, 2021-2-18

Asio otus / Myšiarka ušatá

SK, Vištuk, 2021-2-18

Asio otus / Myšiarka ušatá

SK, Vištuk, 2021-2-18

Loxia curvirostra / Krivonos smrekový

SK, Závadka nad Hronom, 2020-10-3

Loxia curvirostra / Krivonos smrekový

SK, Závadka nad Hronom, 2020-10-3

Loxia curvirostra / Krivonos smrekový

SK, Závadka nad Hronom, 2020-10-3

HOME


Proterorhinus semilunaris / Býčko rúrkonosý

SK, Moravský Sv. Ján, 2020-12-28

Proterorhinus semilunaris / Býčko rúrkonosý

SK, Moravský Sv. Ján, 2020-12-28

Proterorhinus semilunaris / Býčko rúrkonosý

SK, Moravský Sv. Ján, 2020-12-28

HOME


Coturnix coturnix / Prepelica poľná

SK, Moravský Sv. Ján, 2020-6-17

Coturnix coturnix / Prepelica poľná

SK, Moravský Sv. Ján, 2020-6-17

Coturnix coturnix / Prepelica poľná

SK, Moravský Sv. Ján, 2020-6-17

HOME


Asio otus / Myšiarka ušatá

SK, Šahy, 2020-6-13

Asio otus / Myšiarka ušatá

SK, Šahy, 2020-6-13

Asio otus / Myšiarka ušatá

SK, Šahy, 2020-6-13

Emberiza calandra / Strnádka lúčna

SK, Plavecký Mikuláš, 2020-5-30

Emberiza calandra / Strnádka lúčna

SK, Plavecký Mikuláš, 2020-5-30

Emberiza calandra / Strnádka lúčna

SK, Plavecký Mikuláš, 2020-5-30

HOME


Saxicola rubetra / Pŕhľaviar červenkastý

SK, Plavecký Mikuláš, 2020-5-30

Saxicola rubetra / Pŕhľaviar červenkastý

SK, Plavecký Mikuláš, 2020-5-30

HOME


Talpa europaea / Krt podzemný

SK, Sekule, 2020-5-19

Talpa europaea / Krt podzemný

SK, Sekule, 2020-5-19

Talpa europaea / Krt podzemný

SK, Sekule, 2020-5-19

Martes foina / Kuna skalná

SK, Sekule, 2020-4-6

Martes foina / Kuna skalná

SK, Sekule, 2020-4-16

Martes foina / Kuna skalná

SK, Petrova Ves, 2020-4-24

HOME


Blicca bjoerkna / Piest zelenkavý

SK, Sekule, 2020-5-17

Blicca bjoerkna / Piest zelenkavý

SK, Sekule, 2020-5-17

Blicca bjoerkna / Piest zelenkavý

SK, Sekule, 2020-5-17

Lepomis gibbosus / Slnečnica pestrá

SK, Číčov, 2019-11-7

Abramis brama / Pleskáč vysoký

CZ, Dubňany, 2019-11-20

HOME


Microtus oeconomus / Hraboš severský

SK, Číčov, 2019-11-6

Microtus oeconomus / Hraboš severský

SK, Číčov, 2019-11-6

Microtus oeconomus / Hraboš severský

SK, Číčov, 2019-11-6

HOME


Cricetus cricetus / Škrečok poľný

SK, Petrova Ves, 2019-9-23

Cricetus cricetus / Škrečok poľný

SK, Petrova Ves, 2019-9-23

Cricetus cricetus / Škrečok poľný

SK, Petrova Ves, 2019-9-23

HOME


Rutilus rutilus / Plotica červenooká

SK, Moravský Sv. Ján, 2019-7-20

Esox lucius / Šťuka severná

SK, Moravský Sv. Ján, 2019-7-22

Perca fluviatilis / Ostriež zelenkastý

SK, Moravský Sv. Ján, 2019-7-19

HOME


HOME


Ovis musimon / Muflón hôrny

SK, Žarnovica, zveropark, 2019-8-8

Ovis musimon / Muflón hôrny

SK, Žarnovica, zveropark, 2019-8-8

Ovis musimon / Muflón hôrny

SK, Žarnovica, zveropark, 2019-8-8

Dama dama / Daniel škvrnitý

SK, Žarnovica, zveropark, 2019-8-8

Dama dama / Daniel škvrnitý

SK, Žarnovica, zveropark, 2019-8-8

Dama dama / Daniel škvrnitý

SK, Žarnovica, zveropark, 2019-8-8

HOME


HOME


Vipera berus / Vretenica severná

SK, Zázrivá, 2019-6-25

Vipera berus / Vretenica severná

SK, Zázrivá, 2019-6-25

Vipera berus / Vretenica severná

SK, Zázrivá, 2019-6-25

Microtus agrestis / Hraboš močiarny

SK, Oravská Polhora, 2019-6-16

Microtus agrestis / Hraboš močiarny

SK, Oravská Polhora, 2019-6-16

Microtus agrestis / Hraboš močiarny

SK, Oravská Polhora, 2019-6-16

HOME


HOME


Falco tinnunculus / Sokol myšiar

SK, Sekule, 2019-6-7

Falco tinnunculus / Sokol myšiar

SK, Sekule, 2019-6-7

Falco tinnunculus / Sokol myšiar

SK, Sekule, 2019-6-7

Columba palumbus / Holub hrivnák

SK, Sekule, 2019-3-29

Columba palumbus / Holub hrivnák

SK, Sekule, 2019-3-29

Columba palumbus / Holub hrivnák

SK, Sekule, 2019-3-29

HOME


Bufo bufo / Ropucha bradavičnatá

SK, Moravský Sv. Ján, 2019-3-24

Bombina bombina / Kunka červenobruchá

SK, Komjatice, 2019-5-19

Bombina bombina / Kunka červenobruchá

SK, Komjatice, 2019-5-19

Bombina variegata / Kunka žltobruchá

SK, Stankovany, 2019-4-26

HOME


Pelobates fuscus / Hrabavka škvrnitá

SK, Šaštín-Stráže, 2019-3-22

Hyla arborea / Rosnička zelená

SK, Veľké Leváre, 2019-3-31

Rana dalmatina / Skokan štíhly

SK, Šaštín-Stráže, 2019-3-17

Felis silvestris / Mačka divá

SK, Tatranská Javorina, 2019-5-26

Lepus europaeus / Zajac poľný

SK, Sekule, 2019-3-29

Lepus europaeus / Zajac poľný

SK, Sekule, 2019-3-29

HOME


HOME


Grus grus / Žeriav popolavý

SK, Čečehov, 2019-3-7

Grus grus / Žeriav popolavý

SK, Čečehov, 2019-3-7

Grus grus / Žeriav popolavý

SK, Čečehov, 2019-3-7

Grus grus / Žeriav popolavý

SK, Čečehov, 2019-3-7

Grus grus / Žeriav popolavý

SK, Čečehov, 2019-3-7

Grus grus / Žeriav popolavý

SK, Čečehov, 2019-3-7

HOME


HOME© 2009 Ivan Motlík