HOMEo fotografovaní / o stránke
about page


posledné pridané fotografie
last uploaded


zoznam druhov
species list


návštevná kniha
guest book
Coraciiformes

BACK

Alcedinidae / Alcedo atthis / Rybárik riečny


SK, Moravský Sv. Ján, 2016-9-29

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-9-29

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-9-29

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-11-29

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-11-29

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-11-29

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-1-14

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-1-14

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-1-14

SK, Sekule, 2014-3-14

SK, Sekule, 2014-3-14

SK, Sekule, 2014-3-14

BACK


Meropidae / Merops apiaster / Včelárik zlatý


SK, Vrbovka, 2015-5-28

SK, Vrbovka, 2015-5-28

SK, Vrbovka, 2015-5-28

SK, Vrbovka, 2015-5-28

SK, Vrbovka, 2015-5-28

SK, Vrbovka, 2015-5-28

SK, Vrbovka, 2015-5-28

SK, Vrbovka, 2015-5-28

SK, Vrbovka, 2015-5-28

SK, Chľaba, 2012-6-6

SK, Chľaba, 2012-6-6

SK, Chľaba, 2012-6-6

A, Oberweiden, 2009-6-27

A, Oberweiden, 2009-6-27

A, Oberweiden, 2009-6-27

BACK


Upupidae / Upupa epops / Dudok chochlatý


SK, Pleš, 2015-5-29

SK, Gemerský Jablonec, 2015-5-28

SK, Pleš, 2015-5-29

SK, Pleš, 2015-5-29

SK, Pleš, 2015-5-29

SK, Pleš, 2015-5-29

BACK© 2009 Ivan Motlík