HOMEo fotografovaní / o stránke
about page


posledné pridané fotografie
last uploaded


zoznam druhov
species list


návštevná kniha
guest book
Galliformes

BACK

Phasianidae / Coturnix coturnix / Prepelica poľná


SK, Moravský Sv. Ján, 2020-6-17

SK, Moravský Sv. Ján, 2020-6-17

SK, Moravský Sv. Ján, 2020-6-17

SK, Moravský Sv. Ján, 2020-6-17

SK, Moravský Sv. Ján, 2020-6-17

SK, Moravský Sv. Ján, 2020-6-17

BACK


Phasianidae / Perdix perdix / Jarabica poľná


SK, Moravský Sv. Ján, 2016-1-7

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-1-7

SK, Mokrý Háj, 2013-2-18

BACK


Phasianidae / Phasianus colchicus / Bažant obyčajný


SK, Sekule, 2014-12-12

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-1-27

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-1-27

SK, Sekule, 2012-12-30

SK, Sekule, 2012-12-30

SK, Sekule, 2012-12-30

SK, Sekule, 2011-9-27

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-1-27

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-1-27

SK, Pezinok, 2012-10-11

SK, Pezinok, 2012-10-11

SK, Sekule, 2012-12-30

SK, Moravský Sv. Ján, pri kanáli, 2012-12-29

SK, Moravský Sv. Ján, pri kanáli, 2012-12-29

SK, Moravský Sv. Ján, pri kanáli, 2012-12-29

SK, Sekule, 2013-11-27

SK, Sekule, 2013-11-27

SK, Sekule, 2013-11-27

BACK


Tetraonidae / Tetrao urogallus / Hlucháň hôrny


SK, Ružomberok, Veľká Fatra, 2016-4-20

SK, Ružomberok, Veľká Fatra, 2016-4-20

SK, Ružomberok, Veľká Fatra, 2016-4-20

SK, Ružomberok, Veľká Fatra, 2016-4-20

SK, Ružomberok, Veľká Fatra, 2016-4-20

SK, Ružomberok, Veľká Fatra, 2016-4-20

SK, Ružomberok, Veľká Fatra, 2016-4-20

SK, Ružomberok, Veľká Fatra, 2016-4-20

SK, Ružomberok, Veľká Fatra, 2016-4-20

BACK© 2009 Ivan Motlík