HOMEo fotografovaní / o stránke
about page


posledné pridané fotografie
last uploaded


zoznam druhov
species list


návštevná kniha
guest book
Strigiformes

BACK

Strigidae / Asio otus / Myšiarka ušatá


SK, Radošovce, 2013-2-18

CZ, pri Hodoníne, 2013-11-30

CZ, pri Mikulove, 2009-11-18

CZ, pri Mikulove, 2009-11-18

CZ, pri Mikulove, 2009-11-18

BACK


Strigidae / Glaucidium passerinum / Kuvičok vrabčí


SK, Dolný Kubín, 2016-4-21

SK, Dolný Kubín, 2016-4-21

BACK


Strigidae / Strix aluco / Sova obyčajná


SK, Mučín, 2016-2-4

SK, Mučín, 2016-2-4

SK, Mučín, 2016-2-4

SK, Mučín, 2016-2-5

SK, Mučín, 2016-2-5

BACK© 2009 Ivan Motlík